Zajęcia prowadzone w pracowni ukierunkowane są na poprawie / utrzymaniu sprawności psychofizycznej uczestników poprzez: gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem sprzętu poprawiającego kondycję i koordynację ruchową, ćwiczenia ogólno usprawniające. Podczas zajęć kształtowana jest umiejętność aktywnego spędzania wolnego czasu. Organizowane są dla uczestników różne wyjścia (do parku, na boiska sportowe, halę sportową itp.) oraz wycieczki, w tym wycieczki rowerowe.

Ze względu, że pracownia prowadzona jest przez opiekuna medycznego, dlatego też uczestnicy w ramach zajęć poznają zachowania prozdrowotne, rozpoznają zwiastuny i reagowania na symptomy choroby, uczą się rozpoznawać podstawowe leki (witaminy, p. bólowe itp.), jak również uświadamiani są w sprawach regularnego przyjmowania leków czy regularnych wizyt w poradniach zdrowia (lekarz rodzinny, poradnie specjalistyczne itp.).