W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat czynności związanych z szyciem ręcznym i maszynowym, jak również uczą się podstawowych czynności krawieckich przydatnych w życiu codziennym tj. cerowanie, przyszywanie guzików, przyszywanie łat, itp. W zależności od predyspozycji, uczestnicy doskonalą wyszywanie krzyżykiem na kanwie malowanej oraz wyszywanie na czystej kanwie „na liczenie” z obrazka graficznego. Na zajęciach powstają różne stroje i rekwizyty wykorzystywane przez naszych uczestników podczas występów teatralnych.

Uczestnicy podczas zajęć utrwalają oraz pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności dotyczące prac ogrodniczych. Zajęcia te ukierunkowane są również na poprawę estetyki wokół terenu ŚDS poprzez nasadzenia nowych kwiatów, krzewów, drzewek oraz innych elementów zielonych, co wpływa pozytywnie na wizerunek naszego otoczenia, jak również poszerza wiedzę uczestników na temat sposobu nasadzeń, pielęgnacji oraz aranżacji elementów zielonych w ogródkach i ogrodach przydomowych.