Zajęcia prowadzone w pracowni kulinarnej mają na celu naukę przyrządzania prostych posiłków z przestrzeganiem zasad higieny i wykorzystaniem wiedzy o zdrowym odżywianiu poprzez dobór odpowiednich artykułów spożywczych czy dokonywanie wstępnej obróbki termicznej produktów. W zależności od predyspozycji uczestników kształtowane i utrwalane są takie umiejętności jak np.: parzenie kawy, herbaty, nakrywanie do stołu, podawanie przyrządzonych potraw itp. Podczas zajęć uczestnicy poznają lub utrwalają już nabyte umiejętności obsługi sprzętu AGD zgodnie z zasadami BHP, planują jadłospis, sporządzają listę zakupów, organizują swoje miejsce pracy w kuchni poprzez przygotowanie niezbędnych surowców, narzędzi kuchennych czy naczyń. Uczą się podziału obowiązków oraz współpracy w grupie. W ramach zajęć uczestnicy w okresie letnim przygotowują różne przetwory z owoców i warzyw, które sami uprawiają na grządkach w ramach zajęć ogrodniczych.