Personel

Kierownikiem ŚDS-u jest obecnie P. Damian Miazgowicz, który odpowiada za całokształt działalności Domu, realizując zadania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Personel Domu stanowią:

 • Kierownik P. Damian Miazgowicz
 • Terapeuta P. Maria Tupaj
 • Terapeuta P. Bożena Koper
 • Terapeuta P. Marek Kraska
 • Terapeuta P. Bożena Tupaj
 • Terapeuta/pracownik medyczny P. Anna Naja
 • Terapeuta/Fizjoterapeuta P. Milena Chudzik
 • Opiekun P . Wiesława Wyka
 • Kierowca/Instruktor ds. kulturalno-oświatowych P. Andrzej Majowicz
 • Pracownik Socjalny P. Justyna Stec
 • Instruktor muzykoterapii P. Zbigniew Dudek

Personel tworzy zespół wspierająco-aktywizujący, który realizuje z podopiecznymi zaplanowane cele pracy terapeutycznej