O nas

ŚDS w Kamieniu jest placówką pobytu dziennego dla osób powyżej 18 roku życia wykazujących zaburzenia psychiczne lub upośledzonych umysłowo, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego, mieszkających na terenie gminy Kamień i gmin sąsiednich. Podstawowym zadaniem Domu jest realizowanie zajęć w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Obecnie Dom obejmuje swoją opieką 45 podopiecznych z terenu gminy Kamień i gmin sąsiednich. Inicjatywa powstania tego domu była bardzo cenna, ponieważ namacalnie urzeczywistniła ideę wzajemnej pomocy, wsparcia i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. Podopieczni mogą tu liczyć na wszechstronną i skuteczną pomoc oraz opiekę ze strony personelu. Dom otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.