Witamy serdecznie na stronie internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu

ŚDS w Kamieniu jest placówką pobytu dziennego dla osób powyżej 18 roku życia wykazujących zaburzenia psychiczne lub upośledzonych umysłowo, które aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego, mieszkających na terenie gminy Kamień i gmin sąsiednich. Podstawowym zadaniem Domu jest realizowanie zajęć w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Aktualności i wydarzenia

Pożegnanie lata 2018

W dniu 04.10.2018r. Uczestnicy reprezentujący Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu brali udział w spotkaniu integracyjnym „Pożegnanie Lata” organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu. Organizatorzy zapewnili bardzo…


Więcej Info


Zobacz wszystkie